Aktualności

strona 9 z 14 POPRZEDNIA 6 7 8 9 10 11 12 13 NASTĘPNA
2015-04-28

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB CHORYCH

Toruńskie Centrum Caritas w 2015 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.143.2015 z dnia 30.03.2015 roku realizuje program „Poprawa jakości życia osób chorych”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2015-04-27

„SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, co słychać w projekcie

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-090/13-00
2015-04-27

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH, ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Toruńskie Centrum Caritas realizuje w 2015 roku kolejny program, dofinansowany przez Gminę Miasta Torunia (umowa 15/Al./2015), ukierunkowany na pomoc osobom z kręgu wykluczenia społecznego, w szczególności bezdomnym i zagrożonym bezdomnością borykającym się z problemem uzależnień, przemocą domową, bezrobociem, jak również chorobą i...
2015-04-27

KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU CHOREGO

Toruńskie Centrum Caritas w 2015 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.088.2015 z dnia 31.03.2015 roku realizuje program „Kompleksowa pielęgniarska opieka długoterminowa w domu chorego”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2015-04-21

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/26/4 NA REALIZACJĘ KURSÓW ZAWODOWYCH

Toruń dnia 20.04.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/26/4 NA REALIZACJĘ KURSÓW ZAWODOWYCH
2015-04-16

„ZAMIEŃ ZŁOŚĆ NA RADOŚĆ”

W bieżącym roku kalendarzowym podopieczni Ogniska Wychowawczego przy Toruńskim Centrum „Caritas” korzystają z kolejnego projektu profilaktyczno - edukacyjnego współfinansowanego przez GMINĘ MIASTA TORUŃ (Umowa nr 14/Al 2015). Projekt ten nosi on nazwę „Zamień złość na radość” i ściśle odpowiada na zapotrzebowanie dzieci i młodzieży z rodzin...
2015-02-13

UZDROWIENIE MOCĄ JEZUSA

Przejawem Królestwa Bożego, które głosił Jezus Chrystus i świadectwem Jego mesjańskiej misji, były znaki, które towarzyszyły głoszeniu przez Niego Ewangelii. Św. Mateusz relacjonuje to w następujący sposób w swojej Ewangelii: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie...
2015-01-26

Wizyta duszpasterska w Centrum Caritas

W czwartek - 15 stycznia 2015 - do Toruńskiego Centrum Caritas na wizytę duszpasterską przybył Ksiądz Biskup Andrzej Suski. Na Księdza Biskupa oczekiwali wszyscy mieszkańcy i pracownicy oraz grupa dzieci z Ogniska Wychowawczego (caritasowskiej świetlicy środowiskowej).
2014-10-23

INWESTUJEMY W ZDROWIE

Taką nazwę nosi nowy projekt realizowany w Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum „Caritas”, którego beneficjentami jest grupa podopiecznych placówki (26 dzieci w wieku szkolnym).
2014-09-04

PROJEKT FINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ,,STOP PRZEMOCY"

Toruńskie Centrum Caritas w okresie wrzesień 2014 – grudzień 2015 będzie realizatorem projektu finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla demokracji
strona 9 z 14 POPRZEDNIA 6 7 8 9 10 11 12 13 NASTĘPNA