Aktualności

2017-03-21

Projekt „Chce i potrafię” – drugi rok realizacji w Ognisku Wychowawczym przy TC „Caritas”

W roku 2017 kontynuujemy realizację trzyletniego projektu profilaktyczno-edukacyjnego pn „Chcę i potrafię”, którego adresatami są podopieczni Ogniska Wychowawczego przy TC Caritas.

Dzieci i młodzież szkolna znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej uczestniczą w cotygodniowych grupowych zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa – panią Izabelę Borejko. Zajęcia odbywają się w 3 grupach wiekowych i dostosowane są do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach projektu odbywają się indywidualne konsultacje dla rodziców potrzebujących psychologicznego wsparcia.

 

Cele ogólne realizowanego projektu :

ü dalszy rozwój kompetencji społecznych i poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczestników projektu

- dalsze minimalizowanie zachowań aspołecznych

- poprawa samopoczucia i samooceny dzieci i młodzieży

- poprawa psychicznej jakości życia dzieci i ich rodziców

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń. W imieniu dzieci i ich rodziców – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!