Aktualności

2017-03-29

„KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU CHOREGO”

Toruńskie Centrum Caritas w 2017 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.032.2017 z dnia 15.03.2017 roku realizuje program „Kompleksowa opieka pielęgniarska długoterminowa w domu chorego”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.

Adresatami opieki długoterminowej domowej są osoby obłożnie chore w różnym wieku, jednak najbardziej liczne grono pacjentów stanowią osoby w starszym wieku dotknięte schorzeniami przewlekłymi. Najczęstszymi schorzeniami, którymi są dotknięci nasi pacjenci to udary mózgu i wynikające z tego faktu niedowłady, złamania kości szyjki udowej, otępienia, miażdżyca uogólniona, stwardnienie rozsiane, choroba zwyrodnieniowa stawów, owrzodzenia troficzne, stopa cukrzycowa, urazy kręgosłupa, nowotwory. Celem zadania jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie i przewlekle chorym, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z choroby czy niepełnosprawności.

Beneficjenci ostateczni w wyniku realizacji projektu osiągną stabilizację stanu zdrowia i poprawę sprawności ogólnej. Chorzy i rodzina będą właściwie przygotowani do radzenia sobie w warunkach zmienionych przez chorobę oraz do aktywnego życia mimo choroby czy niepełnosprawności. Nadrzędnym jednak rezultatem, który pozwoli na osiągnięcie innych celów, jest ulga w cierpieniu z powodu długotrwałej choroby.

Program realizowany jest w terminie od 15.03.2017 do 30.11.2017, a w ramach dofinansowania zostaną zakupione torby pielęgniarskie, zestawy prysznicowe do mycia głowy, termometry bezdotykowe, poduszki przeciwodleżynowe super jeż i pneumatyczne, łóżko pielęgnacyjne oraz środki medyczne i opatrunkowe.