Aktualności

2017-06-23

Informacja w sprawie POPŻ 2014-2020

Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

Dodano również nowe produkty, które mają być wydawane w ramach Programu: szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

Zmienione Wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:

- makaron jajeczny 5 kg,

- ryż biały 5 kg,

- herbatniki 2 kg,

- mleko UHT 9 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- groszek z marchewką 3,2 kg,

- fasola biała 3,2 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

- powidła śliwkowe 1,2 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,

- filet z makreli w oleju 1,36 kg,

- szynka drobiowa 2,7 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l,

- szynka wieprzowa 0,3 kg,

- pasztet wiperzowy 0,16 kg.