Aktualności

2017-11-09

„CHCĘ I POTRAFIĘ” – kontynuacja projektu w nowym roku szkolnym

W drugiej połowie roku 2017 w Ognisku Wychowawczym przy TC Caritas kontynuujemy plan działania nastawiony na pomaganie dzieciom i młodzieży szkolnej w nauce oraz wieloaspektowe wspomaganie rozwoju psychofizycznego podopiecznych z rodzin z dysfunkcyjnych. W tym kontekście w tygodniowym planie pracy każdej z grup wychowawczych istotne miejsce zajmują spotkania z psychologiem. W placówce kontynuowane są zajęcia psychoedukacyjne w ramach trzyletniego projektu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Chcę i potrafię” - współfinansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Zajęcia psychoedukacyjne nakierowane są na realizację następujących celów:

- dalsze wzmacnianie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości oraz budowanie wiary w siebie

- rozwinięcie u dzieci umiejętności prospołecznych i usprawnianie działań grupowych

- bieżące rozładowanie i wyciszenie negatywnych emocji

- dalszy rozwój empatii i budowanie pozytywnego nastawienia do świata oraz ludzi

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zatrudniona do projektu pani psycholog prowadzi zajęcia grupowe i spotyka się z dziećmi indywidualnie oraz służy indywidualnym wsparciem psychologicznym ich rodzicom. Zajęcia grupowe w dużej mierze bazują na aktywności uczestników spotkań. W realizacji spotkań grupowych ważną rolę pełni ponadto element zabawy - jako czynnik sprzyjający lepszemu przyswojeniu wiedzy, zwłaszcza przez najmłodszych uczestników projektu.

Z ankiety ewaluacyjnej zastosowanej pod koniec czerwca 2017 wynikało, że dzieciom podobały się zajęcia psychoedukacyjne ,w których uczestniczyły w pierwszym półroczu (połowa uczestników oceniła je na ocenę „celującą”). Podsumowanie całego, prawie rocznego cyklu zajęć psychoedukacyjnych realizowanych w tym roku w naszej placówce wsparcia dziennego nastąpi po świętach Bożego Narodzenia.