Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017-2018
Działania Towarzyszące

2018-03-12

Informacja

Informujemy, że w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędą się warsztaty dotyczące zasad prawidłowego żywienia podczas, których zapewniamy poczęstunek i upominki, dla osób zakwalifikowanych przez:
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniu 14.03.2018r. w godzinach od 08.00 do 12.00. 
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w dniu 15.03.2018r.  w godzinach od 08.00 do 10.00.
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
    • w dniu 15.03.2018r. w godzinach od 10.00 do 12.00
    • w dniu 16.03.2018r. w godzinach od 08.00 do 14.00.