Aktualności

2018-04-12

Projekt profilaktyczno-edukacyjny pt „CHCĘ I POTRAFIĘ” – etap III

W bieżącym roku w Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum  „Caritas”  kontynuujemy Projekt pn. „CHCĘ  I POTRAFIĘ”, na który składają się różnorodne działania profilaktyczne na rzecz dzieci i ich rodzin. 

W planach na pierwsze półrocze 2018  dominują grupowe zajęcia psychoedukacyjne  - prowadzone przez psychologa - osobno dla młodszych i starszych podopiecznych naszej placówki wsparcia dziennego. Podczas cotygodniowych dwugodzinnych spotkań dzieci i młodzież  uczestniczą w zajęciach  mających na celu rozwijanie kreatywności i zachęcenie ich do wspólnego poszukiwania ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego (alternatywnych w stosunku do oglądania TV i gier komputerowych). W miesiącu maju 2018 zajęcia z psychoedukacyjne  będą ukierunkowane na stymulowanie rozwoju społecznego, rozwijanie niektórych kompetencji społecznych. Poświęcone będą przypomnieniu zasad właściwego zachowania w grupie oraz pogłębieniu umiejętności współpracy w grupie, ale także kształtowaniu poczucia własnej wartości. Natomiast zajęcia czerwcowe będą miały na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi dowolnej – co jest niezmiernie istotne dla osiągania dobrych efektów własnego działania w szkole, pracy itp. Jak w poprzednim roku, pani psycholog nadal odbywa cotygodniowe dyżury dla rodziców i opiekunów (psychologiczne wsparcia zainteresowanym dorosłym).

W okresie powakacyjnym w ramach w/w Projektu w Ognisku Wychowawczym realizowany będzie tzw. Program Wzmacniania Rodziny. Warto dodać, że rok 2018 jest  trzecim i ostatnim rokiem realizacji projektu „Chcę i potrafię”. Prowadzenie tak długiego projektu jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasta Toruń.