Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017-2018
Działania Towarzyszące

2018-04-16

Informacja

Informujemy, że w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędą się, w dniu 12.04.2018r. w godzinach od 09.30 do 13.30, warsztaty dotyczące zasad prawidłowego żywienia, dla osób zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.