Aktualności

2015-11-10

Caritas odlicza czas do Światowych Dni Młodzieży

Od 2014 roku trwają w diecezji toruńskiej przygotowania do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w lipcu 2016 r. W przygotowania od początku czynnie włączają się księża reprezentujący Caritas naszej diecezji, ponieważ motto ŚDM „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) ściśle wiąże się z misją Caritas.

Siedziba Centrum Światowych Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej znajduje się obecnie w Toruńskim Centrum Caritas. Pracuje w nim ksiądz dyrektor Artur Szymczyk, koordynator ŚDM rejonu toruńskiego.

Przygotowania do tego wydarzenia obejmują działania organizacyjne i formacyjne. Centrum ŚDM jest odpowiedzialne m.in. za kontakt z grupami zagranicznych pielgrzymów, którzy zamierzają przyjechać do naszej diecezji, zajmuje się rejestracją młodzieży z diecezji, która chce wziąć udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie, organizuje eventy przygotowujące do ŚDM (w tym także Diecezjalne Dni Młodzieży). Centrum toruńskie koordynuje również prace 16 lokalnych Centrach Światowych Dni Młodzieży, w których cyklicznie odbywają się spotkania formacyjne młodych takich jak Wieczory Chwały.

Obecnie trwają przygotowania do peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej. Podarowane młodzieży przez św. Jana Pawła II Krzyż i Ikona Matki Bożej odwiedziły setki krajów świata, zbierały na modlitwie ludzi w różnym wieku, a w dniach 27 grudnia br. do 9 stycznia 2016 roku zagoszczą w miastach naszej diecezji. Młodzi nieprzerwanie od 1984 roku niosą je zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Punktem kulminacyjnym peregrynacji w naszej diecezji będzie czuwanie sylwestrowe z Symbolami ŚDM w parafii św. Józefa w Toruniu, na które zaproszeni są wszyscy chętni. Szczegóły znajdą się już wkrótce na www.sdm2016.torun.pl.