Aktualności

2015-11-30

Projekt „ZAMIEŃ ZŁOŚĆ NA RADOŚĆ” - cd

W Ognisku Wychowawczym przy TC „Caritas” w drugiej połowie roku 2015 kontynuowany jest rozpoczęty w lutym br. projekt profilaktyczno -edukacyjny o nazwie „Zamień złość na radość”, którego beneficjentami są dzieci i młodzież szkolna z rodzin wymagających wsparcia. Cały projekt współfinansowany jest przez GMINĘ MIASTA TORUŃ.

Aktualnie, w drugim etapie realizacji w/w projektu (czyli w okresie wrzesień - grudzień 2015) grupa dzieci w wieku 9 – 11 lat kontynuuje zajęcia psychoedukacyjne. Uczestnicy spotykają się co tydzień z psychologiem, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, współpracy w grupie oraz w zakresie radzenia sobie z konfliktami. Systematyczne zajęcia prowadzone przez psychologa dają im okazję do ćwiczenia umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się na co dzień. Zakładamy, że podczas zajęć:

  • Uczestnicy poznają rodzaje barier komunikacyjnych i sposoby konstruktywnej komunikacji
  • Wzrośnie ich umiejętność aktywnego słuchania
  • Uczestnicy zajęć poznają sposoby wyrażenia konstruktywnej informacji zwrotnej (pozytywnej bądź negatywnej) i będą potrafili przekształcić krytykę w komunikat „ja”
  • Poznają podstawowe metody radzenia sobie z krytyką i przyjmowania informacji zwrotnej (pozytywnej bądź negatywnej)
  • Będą rozumieli, czym jest konflikt w grupie oraz będą wiedzieli, ,jakie są skuteczne sposoby jego rozwiązania
  • Korzystając z tzw. mediatora, lepiej niż do tej pory poradzą sobie z konfliktami i dojdą do porozumienia

Jednocześnie kontynuowane jest wsparcie psychologiczne dla rodziców.

Natomiast podopieczni z grupy najstarszej uczestniczą w cotygodniowych zajęciach grupowych prowadzonych z wykorzystaniem elementów metody TZA. Zakładane rezultaty zajęć to :

  • Poprawa relacji interpersonalnych wśród młodzieży (likwidacja zjawiska nadmiernego izolowania słabszych w grupie rówieśniczej)
  • Rozwinięcie podstawowych umiejętności prospołecznych (typu: słuchanie, dziękowanie, przepraszanie, mówienie komplementów, proszenie o pomoc, radzenie sobie z czyjąś złością )
  • Trening kontroli złości (praktyczne umiejętności w tym zakresie).

Ewaluacja całego Projektu odbędzie się w połowie grudnia 2015.