Aktualności

2016-03-11

Projekt pn „CHCĘ I POTRAFIĘ”

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum „Caritas” realizowany jest kolejny projekt w ramach zadania publicznego o nazwie „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”.

Cele ogólne:
 dalszy rozwój kompetencji społecznych i poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczestników projektu
 minimalizowanie zachowań aspołecznych
 poprawa samooceny, samopoczucia i psychicznej jakości życia
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.
W ramach wspomnianego projektu nasi najmłodsi podopieczni (5-7 lat) zostali objęci całorocznym cyklem zajęć psychoedukacyjnych. Ta grupa dzieci jest bowiem mocno zróżnicowana pod względem rozwoju emocjonalno-społecznego. Zajęcia prowadzone przez psychologa mają pomóc dzieciom wyrównać te dysproporcje. Natomiast podopieczni z grupy najstarszej (12-17 lat) kontynuują ubiegłoroczne zajęcia specjalistyczne z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, które realizowane są z wykorzystaniem metody TZA (Trening Zastępowania Agresji).
Ponadto podczas realizacji całego projektu zainteresowani rodzice mogą uzyskać indywidualne wsparcie psychologiczne (kontynuujemy ubiegłoroczne cotygodniowe dyżury psychologa w Ognisku Wychowawczym - mające na celu łatwy i szybki dostęp rodziców do nieodpłatnego poradnictwa w kwestiach wychowawczych, uzyskania profesjonalnego wsparcia w przypadku kryzysu osobistego czy problemów rodzinnych).Ten wielomiesięczny projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu uzyskanemu od GMINY MIASTA TORUŃ. Bardzo dziękujemy w imieniu podopiecznych Ogniska Wychowawczego !