Aktualności

2016-03-30

„KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU CHOREGO”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.092.2016 z dnia 27.04.2016 roku realizuje program „Kompleksowa pielęgniarska opieka długoterminowa w domu chorego”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.

Adresatami opieki długoterminowej domowej są osoby obłożnie chore w różnym wieku, jednak najbardziej liczne grono pacjentów stanowią osoby w starszym wieku dotknięte schorzeniami przewlekłymi. Najczęstszymi schorzeniami, którymi są dotknięci nasi pacjenci to udary mózgu i wynikające z tego faktu niedowłady, złamania kości szyjki udowej, otępienia, miażdżyca uogólniona, stwardnienie rozsiane, choroba zwyrodnieniowa stawów, owrzodzenia troficzne, stopa cukrzycowa, urazy kręgosłupa, nowotwory. Celem zadania jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie i przewlekle chorym, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z choroby czy niepełnosprawności.

Beneficjenci ostateczni w wyniku realizacji projektu osiągną stabilizację stanu zdrowia i poprawę sprawności ogólnej. Chorzy i rodzina będą właściwie przygotowani do radzenia sobie w warunkach zmienionych przez chorobę oraz do aktywnego życia mimo choroby czy niepełnosprawności. Nadrzędnym jednak rezultatem, który pozwoli na osiągnięcie innych celów, jest ulga w cierpieniu z powodu długotrwałej choroby.

Program realizowany jest w terminie od 15.03.2016 do 30.11.2016, a w ramach dofinansowania zostaną zakupione koncentratory tlenu, profesjonalne ciśnieniomierze oraz materiały opatrunkowe i medyczne.