Aktualności

2016-10-20

Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych

Toruńskie Centrum caritas im. Bł. Marii Karłowskiej w Toruniu od września br. wspiera bezdomnych mieszkańców Torunia i Chełmży w ramach realizowanego projektu pn. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych, który realizowany jest w ramach środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem zadania jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezdomności poprzez zabezpieczenie 40 osób przebywających na terenie gminy miasta Toruń i Chełmża dotkniętych tym zjawiskiem w ciepłe posiłki, bieliznę zimową, świadczenie usług higienicznych oraz doradztwo w zakresie spraw socjalno –bytowych w okresie wrzesień – grudzień 2016