Aktualności

2016-11-25

Kontynuacja projektu pt „CHCĘ I POTRAFIĘ” w Ognisku Wychowawczym

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum Caritas trwa II część projektu profilaktyczno- edukacyjnego pt „CHCĘ I POTRAFIĘ”, którego realizację finansowo wspiera GMINA MIASTA TORUŃ. Beneficjentami projektu są podopieczni placówki. Grupa dzieci najmłodszych (5-7lat) kontynuuje cotygodniowe spotkania psychoedukacyjne z psychologiem, które mają na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka oraz wyrównanie dysproporcji w grupie pod względem rozwoju społeczno -moralnego dzieci. Natomiast grupa najstarszych podopiecznych świetlicy kontynuuje zajęcia z zakresu profilaktyki agresji realizowane z wykorzystaniem metody TZA. W trakcie zajęć młodzież rozwija swoje umiejętności dotyczące funkcjonowania w grupie i uczy się planowania swoich sytuacji społecznych oraz akceptowania tzw. konsekwencji swoich zachowań. Uczestnicy zajęć uczą się także dokonywać moralnej oceny przestawianych sytuacji oraz poszukują najlepszych, nieagresywnych sposobów zachowania. Tzw. trening kontroli złości pomaga młodzieży nabywać praktyczne umiejętności w tym zakresie.

Niezwykle istotne jest to, że w ramach tegoż projektu również rodzice podopiecznych Ogniska Wychowawczego mogą systematycznie korzystać ze wsparcia psychologicznego w naszej „Caritas”.

Realizację projektu „CHCĘ I POTRAFIĘ” rozpoczęto w miesiącu lutym 2016, a zakończenie z ewaluacją planowane jest na połowę grudnia 2016 roku.