Aktualności

2016-12-19

Poszukujemy współpracowników

Toruńskie Centrum Caritas realizujące w partnerstwie z firmą szkoleniowąMG Mariusz Glock projekt pn Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych zatrudni osoby na niżej wymienione stanowiska:

Socjoterapeuta

-wykształcenie wyższe kierunkowe,

-min 2 – letnie doświadczenie w pracy socjoterapeuty,

-doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi,

-wskazane odpowiednie predyspozycje do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 

Warunki pracy: prowadzenie zajęć grupowych i indywidulanych,

-praca na umowę zlecenie,

-liczba godzin -1680

-okres wykonywania pracy – styczeń/luty 2016 -czerwiec 2018

-miejsce pracy: siedziba Toruńskiego Centrum Caritas w Toruniu, ul Szosa Bydgoska 1A.

W dokumencie proszę o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu "Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 Osoby zainteresowane proszone są o składanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Caritasu, przy ul. Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, tel. 56-6540543 lub na adres mailowy: caritas.torun@wp.pl lub FirmaszkoleniowaMG@wp.pl do 31 grudnia br

 

Specjalista żywienia, dietetyk

- wykształcenie ukończone studia z zakresu dietetyki,

min 2 letnie doświadczenie w doradztwie żywieniowym,

-doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

-wskazane odpowiednie predyspozycje do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Warunki pracy: prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć

-praca na umowę zlecenie,

-miejsce pracy: siedziba Toruńskiego Centrum Caritas w Toruniu, ul Szosa Bydgoska 1A.

W dokumencie proszę o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu "Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 Osoby zainteresowane proszone są o składanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Caritasu, przy ul. Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, tel. 56-6540543 lub na adres mailowy: caritas.torun@wp.pl lub FirmaszkoleniowaMG@wp.pl do 31 grudnia br

 

Pielęgniarka

- wykształcenie kierunkowe,

-posiadanie czynnego prawa do wykonywania zawodu,

-minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami niesamodzielnymi,

- posiadanie odpowiednich cech osobowościowych do pracy z grupą docelową.

Warunki pracy: prowadzenie indywidualnych konsultacji, zabiegów, spotkań i grupowych zajęć

-praca na umowę zlecenie,

-liczba godzin -1354

-okres wykonywania pracy – styczeń/luty2017-czerwiec 2018

-miejsce pracy: siedziba Toruńskiego Centrum Caritas w Toruniu, ul Szosa Bydgoska 1A oraz w siedzibie podopiecznego na terenie Torunia

W dokumencie proszę o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu "Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 Osoby zainteresowane proszone są o składanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Caritasu, przy ul. Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, tel. 56-6540543 lub na adres mailowy: caritas.torun@wp.pl lub FirmaszkoleniowaMG@wp.pl do 31 grudnia br.

 

Terapeuta zajęciowy w zakresie terapii cyfrowej i prowadzenia szkolenia komputerowego

-wykształcenie min średnie w zakresie terapii zajęciowej z wykorzystaniem komputera

-posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera,

-min 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym dla osób niesamodzielnych

-wskazane odpowiednie predyspozycje do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Warunki pracy:

-praca na umowę zlecenie,

-miejsce pracy: siedziba Toruńskiego Centrum Caritas w Toruniu, ul Szosa Bydgoska 1A.

W dokumencie proszę o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu "Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 Osoby zainteresowane proszone są o składanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Caritasu, przy ul. Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, tel. 56-6540543 lub na adres mailowy: caritas.torun@wp.pl lub FirmaszkoleniowaMG@wp.pl do 31 grudnia br.

 

Terapeuta zajęciowy do prowadzenia zajęć z arteterapii (wolontariat)

-wykształcenie min średnie,

-mile widziane formalne potwierdzenie kwalifikacji terapeuty zajęciowego,

-min 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii zajęciowej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w tym osobami niesamodzielnymi,

-wskazane odpowiednie predyspozycje do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Warunki pracy: prowadzenie kulinarnych zajęć grupowych,

-praca na umowę zlecenie,

-liczba godzin -520

-okres wykonywania pracy – styczeń/luty2017-czerwiec 2018

-miejsce pracy: siedziba Toruńskiego Centrum Caritas w Toruniu, ul Szosa Bydgoska 1A.

W dokumencie proszę o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu "Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 Osoby zainteresowane proszone są o składanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Caritasu, przy ul. Szosa Bydgoska 1A w Toruniu, tel. 56-6540543 lub na adres mailowy: caritas.torun@wp.pl lub FirmaszkoleniowaMG@wp.pl do 31 grudnia br.