Aktualności

2016-12-20

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta prowadzący trening kulinarny

1. Wymagania:

-wykształcenie min średnie,

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych

-doświadczenie w opiece nad osobami niesamodzielnymi,

Warunki pracy: prowadzenie kulinarnych zajęć grupowych,

-praca na umowę zlecenie,

-liczba godzin -1008

-okres wykonywania pracy – styczeń/luty2017-czerwiec 2018

-miejsce pracy: siedziba Toruńskiego Centrum Caritas w Toruniu, ul Szosa Bydgoska 1A.

2. Życiorys z podaną stawką można składać do 31. 12. 2016r. do godz. 14.00 w sekretariacie siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą na adres e-mail: torunskiecentrum@caritas.pl

3. Oferta musi zawierać, oprócz danych personalnych, informacje dotyczące: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji,

Na ofercie musi widnieć klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

4. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

5. O wyborze specjalisty decydować będzie podana najniższa godzinowa stawka.