Aktualności

strona 5 z 26 POPRZEDNIA 2 3 4 5 6 7 8 9 NASTĘPNA
2021-04-01

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I ICH OTOCZENIA

2021-03-10

Terminy wydawania żywności POPŻ dla poszczególnych OPS

2021-02-10

Terminy wydawania żywności POPŻ dla poszczególnych OPS

2021-02-10

Toruńskie Centrum Caritas po raz kolejny przystąpiło do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z poźn. zm.,) i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy...
2020-08-27

Zestawienie zrealizowanych warsztatów w ramach działań towarzyszących

2020-06-26

Informacje o warsztatach GOPS w Wielkiej Nieszawce

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
2020-06-26

Informacje o warsztatach GOPS w Łysomicach

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
2020-06-26

Informacje o warsztatach MOPS w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
2020-06-26

Informacje o warsztatach GOPS w RADOMINIE

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
2020-06-26

Informacja o warsztatach COVID-19

strona 5 z 26 POPRZEDNIA 2 3 4 5 6 7 8 9 NASTĘPNA