Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2019-2020
Dystrybucja

2020-01-28

terminy wydawania żywności POPŻ dla poszczególnych OPS

2020-01-27

Toruńskie Centrum Caritas po raz kolejny przystąpiło do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej