Aktualności

2018-09-14

Mamy Dom dla toruńskich Seniorów

Placówka posiada 38 miejsc dla pań (60+) i panów (65+), którzy zakończyli swoją aktywność zawodową. Celem nadrzędnym Domu jest podtrzymywanie aktywności osób w starszym wieku poprzez rozwijanie ich zainteresowań i budzenie nowych pasji, utrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, a także systematyczna pomoc w zachowaniu sprawności fizycznej i umysłowej, a tym samym - podnoszenie jakości życia seniorów i zapobieganie izolacji społecznej. 

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, od godziny 7,30 do godziny 15,30. Podopieczni otrzymują tutaj możliwość przebywania w grupie rówieśników uzyskując życzliwe i fachowe wsparcie kadry Domu w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy DDPdS korzystają z dziennego pobytu i opieki oraz z zajęć ze specjalistami , którzy zapewniają podopiecznym realizację potrzeb społecznych, zdrowotnych i socjalnych. Seniorzy  korzystają z takich zajęć jak: szeroko rozumiana terapia ruchem (w świetnie wyposażonej sali fizjoterapii oraz w parku i na siłowni zewnętrznej), terapia poprzez różnorodne działania plastyczne  oraz  rękodzieło, zajęcia aktywizujące umysłowo, zajęcia integracyjne, kulinarne i  komputerowe, wyjścia do placówek kulturalnych, a także udział w spotkaniach okolicznościowych (np. wspólnie świętują swoje Imieniny). Szczególnie wiele radości seniorzy Domu czerpią z uczestnictwa w zajęciach teatralno-wokalnych oraz ze współpracy z dziećmi i młodzieżą ze Szkolnych Kół Caritas. W ten sposób aktywnie włączają się w tzw. wolontariat międzypokoleniowy. 

Dopełnieniem oferty zajęć dla seniorów jest codzienny pełnowartościowy, ciepły posiłek oraz możliwość korzystania z pomocy pracownika socjalnego, poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego.

Dnia 14 września br. na uroczystości oficjalnego otwarcia  naszego DDPdS , z udziałem władz miasta i województwa , Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław  Śmigiel poświęcił nowy ośrodek dla toruńskich seniorów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali  wspólnie z Księdzem Biskupem:  marszałek województwa kujawsko-pomorskiego – pan Piotr Całbecki, prezydent Torunia – pan Michał Zaleski,  siostra Agnieszka Kroll - dyrektor TC „Caritas” oraz ksiądz Daniel Adamowicz - dyrektor CDT.

DDPdS jest finansowany przez GMINĘ MIASTA TORUŃ - za co serdecznie dziękujemy!

                                                                  Hanna Dobromilska - kierownik DDPdS