Aktualności

2019-03-01

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI MARZEC 2019

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu będzie wydawać, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  paczki żywnościowe dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniu: 26.03.2019 r. w godzinach od 08.30 do 16.30
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniu 27.03.2019 r. w godzinach od 08.30 do 15.30.
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance w dniu 28.03.2019 r. w godzinach od 08.30 do 15.30. 
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w dniu 02.04.2019 r. w godzinach od 08.30 do 13.30w T. C. Caritas w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1”a”
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawcew dniu 02.04.2019 r.  w godzinach od 14.00 do 16.00 w T. C. Caritas w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1”a”
  6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w dniu 10.03.2019 r. w godzinach od 08.30 do 13.00. 
  7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniu 03.04.2019 r.w godzinach od 08.30 do 15.00  w T. C. Caritas w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1”a”
  8. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 09.04.2019 r. w godzinach od 08.00 do 16.00.