Aktualności

2019-06-25

Sprawozdanie z warsztatów

            W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbyło się 10 warsztatów  kulinarno-gastronomicznych oraz 19 warsztatów ekonomicznych. Od września 2018 do końca maja 2019 w  29 warsztatach wzięło udział 718 osób, korzystających w pomocy POPŻ.
            Celem działań towarzyszących było:
- zwrócenie uwagi na panujący dzisiaj problem marnowania żywności w świecie i sposobach zapobiegania;
- zdrowego żywienia oraz wykorzystania w/w pomocy w codziennym życiu.
- przedstawienie uczestnikom w jaki sposób mądrze zarządzać  budżetem domowym i posiadanymi finansami;
- oraz jak żyć oszczędnie.
            Na zakończenie warsztatów każdy otrzymał praktyczny upominek, który z pewnością będzie użyteczny na co dzień.