Aktualności

2020-04-23

„OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA”

Toruńskie Centrum Caritas w 20120 roku, zgodnie z umową nr UM_DZ.616.1.045.2020 zawartą w dniu 17 kwietnia 2020 roku, realizuje program „Ochrony i promocji zdrowia”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie, którego adresatami są osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, uzależnione, chore, ofiary wypadków, zdarzeń losowych, niepełnosprawne, bardzo często nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Celem zadania publicznego jest zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarskiej, obejmującej zarówno sferę fizyczną, jak i kształtowanie postaw służących zachowaniu zdrowia oraz przeciwdziałanie infekcjom, chorobom zwalczaniu wszawicy lub świerzbu.

W ramach gabinetu zabiegowego są udzielanie takie świadczenia jak wykonywanie opatrunków, iniekcji, kontrola podstawowych parametrów życiowych, oznaczanie poziomu cukru we krwi, pomiar masy ciała, pomiar temperatury ciała, zakładanie czepca przeciwko wszawicy, leczenie i zapobieganie szerzenia się świerzbu, wydawanie leków. Ponadto oferowana jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, kształtowaniu umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz edukacja zdrowotna chorego i promocja zdrowia.

Beneficjenci ostatecznie w wyniku realizacji projektu zyskają poprawę jakości życia poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych, łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, pielęgnację i leczenie ran, zmniejszenie ryzyka zakażenia, leczenie chorób zakaźnych, wczesne wykrywanie i monitorowanie chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, otyłość, nadciśnienie), ograniczenie powikłań, poprawę ogólnego stanu zdrowia oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne jak dbać o zdrowie i higienę.
Program realizowany jest w terminie od 15.03.2020 do 30.11.2020, a w ramach dofinansowania zostaną zakupione leki, specjalistyczne środki czystości i dezynfekcji, materiały medyczne i opatrunkowe oraz ciśnieniomierz.