Aktualności

2020-06-26

Informacja o warsztatach COVID-19

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  w dniu  17.07.2020 w godzinach od 09:00 do 12:00, organizuje  szkolenie Beneficjentów POPŻ, z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii koronawirusa" dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w RADOMINIE. W/w szkolenie odbędzie się podczas wydawania artykułów żywnościowych przy SALI OSP W RADOMINIE

Zapraszamy do wzięcia udziały w w/w szkoleniu