Aktualności

2020-06-12

Informacja o warsztatach MOPS w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu  20.06.2020 w godzinach od 09:30 do 15:30, organizuje  szkolenie Beneficjentów POPŻ, z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii koronawirusa" dla osób zakwalifikowanych przez MOPS w Golubiu-Dobrzyniu. W/w szkolenie odbędzie się podczas wydawania artykułów żywnościowych przy magazynie przy ul. 17 Stycznia 9 w Golubiu-Dobrzyniu

Zapraszamy do wzięcia udziały w w/w szkoleniu