Aktualności

2021-05-06

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA OSÓB PRZEWLEKLE I OBŁOŻNIE CHORYCH

Toruńskie Centrum Caritas w 2021 roku zgodnie z umową nr UM_SE.616.1.034.2021 z dnia 23.04.2021 roku realizuje program „Długoterminowej opieki osób przewlekle i obłożnie chorych”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.

Adresatami opieki długoterminowej domowej są osoby obłożnie chore w różnym wieku, jednak najbardziej liczne grono pacjentów stanowią osoby w starszym wieku dotknięte schorzeniami przewlekłymi. Najczęstszymi schorzeniami, którymi są dotknięci nasi pacjenci to udary mózgu i wynikające z tego faktu niedowłady, złamania kości szyjki udowej, otępienia, miażdżyca uogólniona, stwardnienie rozsiane, choroba zwyrodnieniowa stawów, owrzodzenia troficzne, stopa cukrzycowa, urazy kręgosłupa, nowotwory. Celem zadania jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie i przewlekle chorym, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z choroby czy niepełnosprawności.

Beneficjenci ostateczni w wyniku realizacji projektu osiągną stabilizację stanu zdrowia i poprawę sprawności ogólnej. Chorzy i rodzina będą właściwie przygotowani do radzenia sobie w warunkach zmienionych przez chorobę oraz do aktywnego życia mimo choroby czy niepełnosprawności. Nadrzędnym jednak rezultatem, który pozwoli na osiągnięcie innych celów, jest ulga w cierpieniu z powodu długotrwałej choroby.

Program realizowany przy wsparciu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest w terminie od 15.03.2021 do 30.11.2021, a w ramach dofinansowania zostaną zakupione poduszki ortopedyczne, koce elektryczne, stopień do wanny, fotel obrotowy do wanny, podkłady ślizgowe, podkłady higieniczne, pieluchomajtki, środki opatrunkowe i medyczne.

POPRAWA JAKOŚCI  ŻYCIA OSÓB CHORYCH „STACJA”

Toruńskie Centrum Caritas w 2021 roku, zgodnie z umową nr UM_DZ.616.1.054.2021 zawartą w dniu 20 kwietnia 2021 roku, realizuje program „Poprawa jakości życia osób chorych „Stacja”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie, którego adresatami są osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, uzależnione, chore, ofiary wypadków, zdarzeń losowych, niepełnosprawne, bardzo często nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Celem zadania publicznego jest zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarskiej, obejmującej zarówno sferę fizyczną, jak i kształtowanie postaw służących zachowaniu zdrowia oraz przeciwdziałanie infekcjom, chorobom zwalczaniu wszawicy lub świerzbu.

W ramach gabinetu zabiegowego są udzielanie takie świadczenia jak wykonywanie opatrunków, iniekcji, kontrola podstawowych parametrów życiowych, oznaczanie poziomu cukru we krwi, pomiar masy ciała, pomiar temperatury ciała, zakładanie czepca przeciwko wszawicy, leczenie i zapobieganie szerzenia się świerzbu, wydawanie leków. Ponadto oferowana jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, kształtowaniu umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz edukacja zdrowotna chorego i promocja zdrowia.

Beneficjenci ostatecznie w wyniku realizacji projektu zyskają poprawę jakości życia poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych, łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, pielęgnację i leczenie ran, zmniejszenie ryzyka zakażenia, leczenie chorób zakaźnych, wczesne wykrywanie i monitorowanie chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, otyłość, nadciśnienie), ograniczenie powikłań, poprawę ogólnego stanu zdrowia oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne jak dbać o zdrowie i higienę.

Program realizowany przy wsparciu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest w terminie od 15.03.2021 do 30.11.2021, a w ramach dofinansowania zostaną zakupione leki, specjalistyczne środki czystości i dezynfekcji, materiały medyczne i opatrunkowe, resuscytator-zestaw do sztucznego oddychania oraz bańki szklane bezogniowe.

Plik do pobrania