Aktualności

2021-07-22

KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ”

Toruńskie Centrum Caritas  w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku, w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  (umowa nr 11/2021), realizuje program, którego celem jest doraźna pomoc osobom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością, w ramach, której będą mogli skorzystać z ciepłego posiłku, pomocy żywnościowej i materialnej w postaci środków czystości, środków higieny osobistej, środków dezynfekcyjnych, zabezpieczeniu w podstawowy zestaw bielizny,  kąpieli i  pomocy pielęgniarskiej, a także wsparcie socjoterapeutyczne oraz psychologiczne.

Grupę docelową stanowić będzie 70 osób, w skład której wejdą osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, osoby z ich najbliższego otoczenia.
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie deklaracji/podania udziału w programie, złożonej przez osoby, które ze względu na swoją sytuację kwalifikują się do grupy docelowej programu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia niżej wymienionych rezultatów:
  1. Objęcie wsparciem doraźnym 70 bezdomnych osób i zagrożonych bezdomnością poprzez zapewnienie wyżywienia, środków czystości, higieny osobistej i środków do dezynfekcji oraz możliwości skorzystania z kąpiel, odzieży i obuwia.
  2. Objęcie wsparciem osób bezdomnych w ich środowisku.  Na podstawie szacunkowych danych przypuszcza się, że wsparcie zostanie udzielone 70 osobom.
  3. Nabycie pewności siebie oraz stworzenie warunków do zmiany dotychczasowego stylu życia poprzez zapewnienie regularnych posiłków i możliwości korzystania z łaźni, opieki higieniczno–medycznej, odzieży przez 70 Beneficjentów.
  4. Minimalizacja dalszych negatywnych psychicznych, emocjonalnych i fizycznych skutków wykluczenia społecznego wśród 70 uczestników programu.
  5. Minimalizacja społecznych kosztów wykluczenia społecznego oraz wyrównywanie spójności społecznej między różnymi częściami miasta Torunia.


Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania:
  • Nabór beneficjentów  od 01-07-2021 do 31-12-2021
  • Udzielenie wsparcia socjoterapeutycznego, psychologicznego  od 01-07-2021 do 31-12-2021
  • Pomoc doraźna – wydawanie ciepłego posiłku (drugie danie) – od 01.09.2021 do 31-12-2021
  • Pomoc doraźna – zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej, środki dezynfekcji, zestaw czystej i nowej bielizny osobistej – od 01.09.2021 do 31-12-2021
  • Zakończenie realizacji zadania – 31-12-2021