Aktualności

2021-08-03

Sprawozdania warsztatów 2021

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbyło się 10 warsztatów  kulinarno-gastronomicznych oraz 10 warsztatów ekonomiczno-prawniczych. Od października 2020 do końca lipca 2021 w 20 warsztatach wzięło udział 631 osób, korzystających w pomocy POPŻ.

Celem działań towarzyszących było:
  • zwrócenie uwagi na panujący dzisiaj problem marnowania żywności w świecie i sposobach zapobiegania; 
  • wpojenie zasad zdrowego żywienia oraz wykorzystania w/w pomocy w codziennym życiu; -- przedstawienie uczestnikom warsztatów przydatnych tipów do wykorzystania w kuchni;
  • przedstawienie uczestnikom w jaki sposób mądrze zarządzać  budżetem domowym i posiadanymi finansami;                
  • wytłumaczenie zasad spadkowych,                                                                                              
  • ukazanie uczestnikom jak bardzo prawno-ekonomiczne aspekty finansów gospodarstw domowych są obecne w ich życiu, 
  • oraz przedstawienie jak żyć oszczędnie.
        
Dla wszystkich uczestników warsztatów przeznaczony jest praktyczny upominek, który z pewnością będzie użyteczny, na co dzień.

Plik do pobrania