Aktualności

2022-07-12

AKTYWNY SENIOR SZCZĘŚLIWY SENIOR

Celem zadania będzie pomoc osobom po 60 roku życia z terenu miasta Torunia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie aktywnego spędzenia wspólnego czasu. Cel główny projektu przyczyni się do zminimalizowania problemów wynikających z niskiej społecznej i kulturalnej aktywności osób starszych, który uniemożliwia pełne uczestnictwo w dobrach i usługach dostępnych pozostałym grupom społecznym (wiekowym), co w znaczący sposób przyczynia się do procesu wykluczenia społecznego.

Wyjazd integracyjno-aktywizujący to ważny element służący zawiązywaniu i zacieśnianiu wspólnoty, budowaniu więzi i podejmowaniu działań aktywizujących seniorów. Wyjazd jest też przestrzenią do sprawdzenia siebie i interakcji w nowym otoczeniu. Miejsce zostanie tak dobrane by nie było zbyt obciążające, ale miało wiele walorów, m. in. uzdrowiskowych, kulturowych, historycznych, krajoznawczych i wypoczynkowych. Organizacja wspólnego wyjazdu będzie sprzyjała zacieśnieniu kontaktów oraz nawiązaniu nowych znajomości w grupie senioralnej. W atmosferze przyjaznej rekreacji i wymiany doświadczeń nastąpi integracja i aktywizowanie społeczności seniorów. Wspólnie spędzony czas i udział w zorganizowanych atrakcjach z pewnością przyczyni się do poprawy nastroju, poczucia bezpieczeństwa i przynależności.

Program realizowany przy wsparciu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest w terminie od 01.06.2022 do 29.08.2022, a w ramach dofinansowania zorganizowany zostanie wyjazd integracyjno-aktywizujący dla seniorów powyżej 60 roku życia, którzy na co dzień uczęszczając do Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów.
 

Link do strony Kujawsko-Pomorskie Urzędu Marszałkowskiego
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

wersja do pobrania