Aktualności

2023-09-25

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus


W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbyło się w dniach
18 sierpnia – 1 września 2023r. 16 warsztatów  ekonomicznych (finanse gospodarstw domowych), 16 warsztatów zdrowotnych oraz 16 warsztatów plastycznych.
W sierpniu i wrześniu 2023 roku w 48 warsztatach wzięło udział 696 osób, korzystających z pomocy POPŻ. Warsztaty były zorganizowane w formie stacjonarnej. Warsztaty miały formę wykładów teoretycznych
i praktycznych. W ramach warsztatów ekonomicznych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się jak oszczędnie gospodarować żywnością i innymi zasobami
w gospodarstwie domowym, natomiast na warsztatach zdrowotnych oprócz teorii była część aktywizująca poprzez rozwiązywanie krzyżówek, quizów, zagadek oraz poprzez proste ćwiczenia gimnastyczne.  Z kolei  na warsztatach plastycznych uczestnicy wykonywali kartki okolicznościowe metodą scrapbooking.

Celem działań towarzyszących było:
  • zwrócenie uwagi na panujący dzisiaj problem marnowania żywności i o sposobach zapobiegania tej sytuacji; 
  • wpojenie zasad zdrowego stylu życia;
  • pokazanie, że każdy jest w stanie za pomocą prostych materiałów wykonać piękną kartkę okolicznościową.
 
Dla wszystkich uczestników warsztatów przeznaczony był praktyczny upominek zachęcający do planowania działań i umiejętnej organizacji czasu.