Aktualności

2024-01-22

DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORA

Toruńskie Centrum Caritas zgodnie z umową  Nr DDPS.2.2024 zawartą w dniu 02 stycznia 2024 roku, kontynuuje realizację programu „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 30 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych” w formie wsparcia przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 468,000 zł , którego adresatami są seniorzy, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w  zaspokajaniu potrzeb życiowych.

Celem zadania publicznego jest zapewnienie usług  opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia, który jest realizowany poprzez zapewnienie uczestnikom wszystkich rodzajów terapii zajęciowej (socjoterapia, ergoterapia, arteterapia), dostępu do szeroko pojętej rehabilitacji, terapii ruchem, zajęć rekreacyjno-sportowych. Beneficjenci będą brać udział w różnorodnych treningach społecznych, co pozwoli na rozwój osobisty i zdobycie nowych umiejętności. Dzięki kontaktom z innymi placówkami zakładamy większe uwrażliwienie i rozwój zachowań  prospołecznych.

Miejsce realizacji zadania:
Miejscem realizacji powyższego zadania jest Dzienny Dom pobytu dla Seniora, ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń.

Grupa docelowa:
Dom świadczy usługi dla 30 osób wymagających częściowej  opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ( art. 51 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające wsparcia czy samotne znajdą tu profesjonalną pomoc  i zaspokoją potrzebę integracji.
Placówka funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od 7.30 do 15.30.

Opis działań:
Placówka, swoimi działaniami uczy, rozwija i podtrzymuje umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Jak   najdłuższe funkcjonowanie w dobrej formie psychofizycznej osób w wieku senioralnym jest realizowane    poprzez  treningi: stolarski, hortikuloterapia, dziewiarstwo i hafciarstwo, rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, teatroterapia i filmoterapia, trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening budżetowy, trening umiejętności społecznych, ludoterapia, terapia ruchem i rekreacja.

Program realizowany jest w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Link do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl

 
bieżące nasze działania są przedstawiane w formie fotograficznej
na stronie Facebook.

Zapraszamy!


plik do pobrania: link