Aktualności

2016-08-24

Spotkanie w sprawie PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2016

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

 

WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH -  GMINA ZAWIEŚ WIELKA, CHEŁMŻA, GMINA I MIASTO, WIELKA NIESZAWKA

   W dniach 3-4. 11. 2016 r. odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu POPŻ dla gminy Zławieś Wielka-

ul. Szosa Bydgoska 1a, Toruń- Magazyn Caritasu

Od godz. 8.00 odbędą się warsztaty dla uczestników tego programu, w budynku Caritasu. Warsztaty będą dotyczyły zdrowego odżywiania. Pani dietetyk przeprowadzi badania BMI.

Beneficjenci otrzymają na jedną osobę: 2 kartoniki mleka, 2 puszki gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 opakowania ryżu, 3 opakowania makaronu, 5 opakowań herbatników.

   Dla uczestniczących w warsztatach poczęstunek i upominek.

 

W dniach 7-8-9.11.2016 roku od godz. 8.00 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmżyodbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chełmży.

Jednocześnie informujemy, że o godz. 8.00 odbędą się, dla uczestników programu, warsztaty z edukacji ekonomicznej oraz dotyczące zasad prawidłowego żywienia, podczas których Pani dietetyk przeprowadzi badania BMI. Dla uczestniczących w warsztatach zapewniamy poczęstunek.

W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 opakowania ryżu, 3 opakowania makaronu, 5 opakowań herbatników

 

W dniu 9.11.2016 roku od godz. 9.00 w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 opakowania ryżu, 3 opakowania makaronu, 5 opakowań herbatników.

 

W dniach 14-15.11.2016 roku od godz. 8.00 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

Jednocześnie informujemy, że o godz. 8.00 odbędą się, dla uczestników programu, warsztaty dotyczące zasad prawidłowego żywienia, podczas których Pani dietetyk przeprowadzi badania BMI. Dla uczestniczących w warsztatach zapewniamy poczęstunek.

W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 opakowania ryżu, 3 opakowania makaronu, 5 opakowań herbatników.

 

 

W dniach 17-18.11.2016 roku od godz. 8.00 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmżyodbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach.

 Jednocześnie informujemy, że dnia 17.11.2016r. o godz. 8.00 odbędą się, dla uczestników programu, warsztaty dotyczące zasad prawidłowego żywienia, podczas których Pani dietetyk przeprowadzi badania BMI. Dla uczestniczących w warsztatach zapewniamy poczęstunek.

W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 opakowania ryżu, 3 opakowania makaronu, 5 opakowań herbatników

 

 

 W dniu 5.12.2016 roku od godz. 9.03 w Radominie odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie.

 W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

W dniach 6 - 7.12.2016 roku od godz. 9.00 w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

 

W dniu 8.12.2016 roku od godz. 8.00 do godz. 14.00 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach.

      W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

 

W dniach 12-13-14.12.2016 roku od godz. 8.00 do godz. 14.00 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej             w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chełmży.

        W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

 

W dniu 9.12.2016 roku od godz. 8.00 do godz. 14.00 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

W dniach 15 - 16.12.2016 roku od godz. 9.30 do godz. 14.00 w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

                W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

 

W dniu 19.12.2016 roku od godz. 9.00 w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

             W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 3 litry mleka, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 litry oleju, 3 opakowania szynki drobiowej,  2 kilogramy cukru, 3 opakowania fasoli białej, 3 opakowania koncentratu pomidorowego.

 

Informujemy, że w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniach 09-10.02.2017r.  w godzinach od 09.30 do 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w dniu 13.02.2017r. w godzinach od 11.00 do 14.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie  w dniu 15.02.2017r.   w godzinach od 09.30 do 13.00

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 16-17.02.2017r.  w godzinach od 09.30 do 16.00.

   W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 1 litr mleka, 2 puszki fasolki, 3 puszki groszku z marchewką, 2 paczki herbatników, 1 opakowanie ryżu, 2 opakowania makaronu, 2 puszki szynki, 2 opakowania sera.

 

Informujemy, że w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniach 22 - 24.02.2017r.  w godzinach od 08.00 do 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniu 27.02.2017r. w godzinach  od 08.00 do 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w dniu 28.02.2017r. w godzinach od 08.00 do 14.00.

         W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 1 litr mleka, 2 puszki fasolki, 3 puszki groszku z marchewką, 2 paczki herbatników, 1 opakowanie ryżu, 2 opakowania makaronu, 2 puszki szynki, 2 opakowania sera.

  

 

           Informujemy, że w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniach 28-29.03.2017r. w godzinach od 09.00 do 14.00.

 

 W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki fasolki, 3 puszki groszku z marchewką, 2 paczki herbatników, 1 opakowanie ryżu, 3 opakowania makaronu, 3 puszeczki koncentratu pomidorowego, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 puszki szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 1 litr oleju, 2 opakowania sera.

 

 

 

 

Informujemy, że w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:

 

 

 

1. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 04 - 05.04.2017r.                                     w godzinach od 08.00 do 15.00

 

Jednocześnie informujemy, że dla uczestników programu odbędą się warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej podczas, których zapewniamy poczęstunek i upominki. Warsztaty odbędą się dnia:

 

04.04.2017r. od godz. 8.00 do 14.00 (3 grupy)

 

- 05.04.2017r. od godz. 8.00 do 12.00 (2 grupy).

 

 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie  w dniu 07.04.2017r. w godzinach od 09.30 do 13.00.

 

Jednocześnie informujemy, że dnia 07.04.2017r. od godz. 9.30 do 13.30 odbędą się, dla uczestników programu, warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej. Dla uczestniczących w warsztatach zapewniamy poczęstunek i upominki.

 

           W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki fasolki, 3 puszki groszku z marchewką, 2 paczki herbatników, 1 opakowanie ryżu, 3 opakowania makaronu, 3 puszeczki koncentratu pomidorowego, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 puszki szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 1 litr oleju, 2 opakowania sera.

 

Informujemy, że w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniu 30.03.2017r. w godzinach  od 08.00 do 14.00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w dniu 31.03.2017r. w godzinach  od 08.00 do 14.00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniach 10 - 12.03.2017r.  w godzinach od 08.00 do 14.00.

                W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 2 litry mleka, 2 puszki fasolki, 3 puszki groszku z marchewką, 2 paczki herbatników, 1 opakowanie ryżu, 3 opakowania makaronu, 3 puszeczki koncentratu pomidorowego, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 puszki szynki drobiowej, 2 kilogramy cukru, 1 litr oleju, 2 opakowania sera.

 

 

Informujemy, że w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu odbędzie się, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawanie paczek żywnościowych dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w dniu 26.05.2017r.  w godzinach od 09.00 do 12.00

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniach 01 - 02.06.2017r. w godzinach od 09.00 do 14.00

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie  w dniu 06.06.2017r. w godzinach od 09.30 do 13.00

 

4. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 08 - 09.06.2017r.  w godzinach od 09.00 do 15.00

 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniach 12 - 14.06.2017r. w godzinach od 08.00 do 14.00

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dniu 19.06.2017r. w godzinach  od 08.00 do 14.00

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w dniu 20.06.2017r. w godzinach  od 08.00 do 14.00.

 

         W skład paczki żywnościowej wchodzi (na jedną osobę): 1 litr mleka, 1 puszka fasolki, 2 puszki groszku z marchewką, 1 paczka herbatników, 1 opakowanie ryżu, 2 opakowania makaronu, 2 puszeczki koncentratu pomidorowego, 1 puszka gulaszu wieprzowego, 2 puszki szynki drobiowej, 1 litr oleju, 2 opakowania sera, 1 pasztet wieprzowy, 1 szynka wieprzowa, 8 puszek makreli.

 

 

 

Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

Dodano również nowe produkty, które mają być wydawane w ramach Programu: szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

 

Zmienione Wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017r.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:

- makaron jajeczny 5 kg,

- ryż biały 5 kg,

- herbatniki 2 kg,

- mleko UHT 9 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- groszek z marchewką 3,2 kg,

- fasola biała 3,2 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

- powidła śliwkowe 1,2 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,

- filet z makreli w oleju 1,36 kg,

- szynka drobiowa 2,7 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l,

- szynka wieprzowa 0,3 kg

- pasztet wieprzowy 0,16 kg