Początek działalności

Budynek Główny

W dniu 4 lipca 1995 r. - Ks. Bp Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej powołał do istnienia Toruńskie Centrum Caritas im. przy ul. Szosa Bydgoska 1.

Od tego momentu rozpoczął się remont budynku, nad którym czuwał dyrektor TCC ks. Daniel Adamowicz.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników oraz księdza dyrektora zostaje uruchomiona kuchnia, jadłodajnia, stacja opieki Caritas, ognisko wychowawcze a następnie łaźnia, noclegownia dla bezdomnych kobiet, program interwencyjny dla osób w kryzysie oraz program CDT -środowiskowy dom samopomocy dla osób z dysfunkcją umysłową.

  • 24 marca 1997 r. - nastąpiło uroczyste otwarcie TCC
  • Papież Jan Paweł II w Zakopanem ogłosił matkę Marię Karłowską błogosławioną.
  • 10 lipca 1997 r. - Pierwsza zorganizowana akcja TCC na rzecz rodzin dotkniętych klęską powodzi we Wrocławiu i Opolu.
  • 6 września 1997 r. - Przy Toruńskim Centrum odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą patronce.
  • 7 czerwca 1999 r. - Toruńskie Centrum Caritas pomagało w przygotowaniu wizyty Ojca Świętego w Toruniu
  • 1 luty 2006 r. - funkcję dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas przejmuje ks. Jarosław Ciechanowski
  • 1 stycznia 2014 r. - funkcję dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas pełni ks. Artur Szymczyk
  • 1 kwietnia 2018 r. - funkcję dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas pełni Siostra Agnieszka Kroll

Inicjatorami powołania Toruńskiego Centrum Caritas byli: Biskup Toruński, Wojewoda Toruński oraz władze miasta Torunia. Dekretem z dnia 4 lipca 1995 roku ks. Biskup Andrzej Suski powołał do istnienia Toruńskie Centrum Caritas im. Matki Marii Karłowskiej jako jednostkę podległą Caritas Diecezji Toruńskiej. Dla potrzeb Centrum diecezja toruńska nabyła od skarbu państwa, drogą zamiany nieruchomości, opuszczony od kilku lat budynek dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Szosa Bydgoska 1, wymagający kapitalnego remontu.

Pierwszy Dyrektor

Kucharki przy gotowaniu

Pierwszym dyrektorem Centrum, który czuwał nad remontem budynku i rozwojem działalności został ks. Daniel Adamowicz. Prace remontowe trwały 17 miesięcy. Poszczególne pomieszczenia wyposażono w urządzenia i meble, wykładziny podłogowe, przedmioty potrzebne dla realizacji działających programów. W wyniku intensywnych prac i dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli została uruchomiona kuchnia i jadłodajnia w takim stopniu, że w grudniu 1996 roku odbyła się pierwsza wigilia dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

Do następnych programów, które były odpowiedzią na potrzeby osób szukających pomocy, wpisały się: stacja opieki Caritas, łaźnia, noclegownia dla bezdomnych kobiet, ognisko wychowawcze a także program interwencyjny dla osób w kryzysie oraz program CDT - środowiskowy dom samopomocy dla osób z dysfunkcją umysłową.

2 stycznia 1997 r. pod dachem TCC zamieszkały siostry pasterki - duchowe córki matki Marii Karłowskiej, aby swoją pracą i modlitwą wspierać rozwój działalności charytatywnej w placówce.

Uroczyste otwarcie

Uroczyste otwarcie Toruńskiego Centrum Caritas nastąpiło w dniu 24 marca 1997 r., tj. w 52 rocznicę śmierci Marii Karłowskiej. W Zakopanem w dniu 6 czerwca 1997 r. Patronka naszego Centrum została przez Papieża Jana Pawła II ogłoszona błogosławioną.

Już w lipcu 1997 r. Centrum wykazało się pierwszą zorganizowaną akcją na rzecz rodzin dotkniętych klęską powodzi we Wrocławiu i Opolu m.in. zbiórką potrzebnych rzeczy oraz wypoczynkiem dla dzieci, których rodziny ucierpiały na skutek powodzi.

Natomiast 6 września 1997 r. przy Toruńskim Centrum odsłonięto obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą jego Patronce, która przypomina o żywej trosce o człowieka.

Pracownicy i wolontariusze Toruńskiego Centrum Caritas pomagali w przygotowaniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, która odbyła się 7 czerwca 1999 r.

Szkolne koła Caritas

Wolontariusze w auli UMK

Od tego roku rozpoczął się rozwój wolontariatu w szkołach toruńskich, który jako organizacja młodzieżowa pod nazwą Szkolne Koło Caritas włączyło się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas naszej diecezji. Każdego roku liczba Kół wzrastała wraz z wielkim zapotrzebowaniem na miłosierdzie człowieka dla człowieka, które wypływa z głębi miłosierdzia Boga. Opiekunowie i wolontariusze Szkolnych Kół Caritas żywo włączali się w życie Centrum oraz w inspirowane akcje i wydarzenia tj.: świąteczne zbiórki żywności, koncerty, rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzięki temu zaangażowaniu i przy wielkiej pomocy sponsorów mogliśmy przygotowywać paczki dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, organizować wypoczynek letni dla dzieci, przygotowywać wyprawki szkolne ("Akcja tornister").

Stałe poparcie ze strony władz Miasta Torunia, Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ludzi o dobrym sercu zaowocowało szeroką działalnością, którą możemy określić jako 400 000 działań pomocowych w ciągu roku.

Od dnia 1 lutego 2006 r. funkcję dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas przejął ks. Jarosław Ciechanowski.

Od 1 stycznia 2014 r. funkcję dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas pełni ks. Artur Szymczyk.

Toruńskie Centrum Caritas jest wspólnym dziełem wielu osób i instytucji.