Norweski mechanizm finansowy

Toruńskie Centrum Caritas w okresie czerwiec 2014 – lipiec 2015 będzie realizatorem projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Tytuł projektu: Rodzina bez przemocy

Uzasadnienie: Projekt powstał w odpowiedzi na niewystarczający system pomocowy dotyczący przeciwdziałania przemocy w Toruniu przy wzrastającej skali zjawiska. Celem projektu jest minimalizacja skali przemocy występującej na terenie miasta i gminy Toruń poprzez wspieranie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz realizację działań profilaktyczno-ochronnych, korekcyjnych i edukacyjnych.

Rezultaty: Poprzez realizację projektu pragniemy:

  • zmniejszyć liczbę osób i rodzin dotkniętych przemocą w Toruniu i gminie Toruń,
  • podnieść świadomość społeczną w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zwiększyć dostępność do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym przemoc

Realizacja projektu pozwoli na:

  • przeprowadzenie warsztatów, zajęć, spotkań z osobami uwikłanymi w przemoc,
  • zwiększenie kwalifikacji 4 specjalistów Caritasu,
  • poprawę infrastruktury lokalowej Działu Interwencji Kryzysowej Caritasu

Grupa docelowa: wśród 40 osób (20 ofiar przemocy, 10 dzieci oraz 10 sprawców).

Zapraszamy do przejrzenia zdjęć wykonanych w ramach projektu.