Bł. Maria Karłowska

Portret bł. Marii Karłowskiej

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski