Programy

II Stacja Opieki
Punkt medyczny w Toruńskim Centrum Caritas czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. Jest on przeznaczony głównie dla osób nie mających ubezpieczenia zdrowotnego a potrzebujący pomocy pielęgniarskiej.
Toruńskie Centrum Caritas w ramach II Stacji Opieki od wielu lat pomaga i wspiera osoby potrzebujące pomocy pielęgniarek. Dzięki ich pracy fachowa pomoc dociera do licznego grona obłożnie chorych mieszkańców Torunia. W ramach prowadzonych działań na rzecz przewlekle chorych, ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych realizowana jest długoterminowa opieka w domu chorego.
Punkt sanitarny - łaźnia
Punkt sanitarny - łaźnia działa od poniedziałku do piątku, od godziny 10.00 od 14.00. Dzięki dwom częściom mogą korzystać z niego zarówno kobiety jak i mężczyźni.
Oprócz kąpieli osoby potrzebujące mogą również uzyskać świeżą, czysta odzież na przebranie.
Dziennie korzysta z niego ok 20 osób.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego
W Toruńskim Centrum Caritas działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 -12.00, środy od 12.00 - 15.00 Aby wypożyczyć potrzebny sprzęt należy posiadać odpowiednie dokumenty:
 • zapotrzebowanie od lekarza,
 • dowód osobisty.
Przy wypożyczeniu sprzętu płaci się kaucję, która przy zwrocie sprzętu jest oddawana.

Sprzęt medyczny:
 • koncentratory tlenu,
 • ssaki medyczne.
Sprzęt rehabilitacyjny:
 • łóżka rehabilitacyjne,
 • wózki inwalidzkie,
 • kule,
 • krzesła toaletowe,
 • chodziki,
 • stabilizatory itp.
Jadłodajnia
Jadłodajnia to miejsce gdzie można zjeść ciepły posiłek w godzinach południowych: od 12.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
Z jadłodajni może skorzystać każdy, kto złoży podanie i otrzyma abonament. Dziennie z naszej stołówki korzysta ponad 350 osób, w większość są to osoby bezdomne.
Ognisko wychowawcze
Ognisko wychowawcze działa od poniedziałku od piątku.
Godziny zajęć:
 • 15.00 do 16.00 dzieci odrabiają lekcje i przygotowują się do zajęć szkolnych na dzień następny oraz prowadzone są zajęcia indywidualne mające na celu wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych.
 • 16.00 do 16.30 czas na podwieczorek,
 • 16.30 od 17.00 prowadzone są zajęcia typu świetlicowego (gry planszowe, rysowanie, kolorowanie obrazków, ćwiczenia dodatkowe dla chętnych - grafomotoryczne, doskonalące umiejętności czytania ze zrozumieniem z zakresu ortografii języka polskiego).
 • 17.00 do 19.00 zajęcia zorganizowane: kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne, teatralne, komputerowe;zajęcia z zakresu psychoedukacji, praca socjoterapeutyczna,zajęcia sportowe, zabawy ruchowe itp. wspólne porządkowanie sal po zajęciach.
Na Ognisku dzieci mogę uzyskać kompleksową pomoc w zakresie:
 • dożywiania,
 • rozwijania zainteresowań,
 • pomocy w zdobywaniu wiedzy,
 • ochrony i promocji zdrowia, 
 • wspierania rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
 • współpracy ze szkołą.
Prowadzenie placówki jest współfinansowane ze środków MOPR Toruń.