Wolontariat

Są trzy główne sposoby angażowania się w ramach wolontariatu Toruńskiego Centrum Caritas:

Wolontariat w TCC polega głównie na pomocy w różnych akcjach organizowanych głównie na terenie placówki ale nie tylko. To również spotkania młodych ludzi ze swoimi rówieśnikami, to dzielenie się swoimi zainteresowaniami z innymi. Spotkania wolontariuszy odbywają się co środę o godzinie 18.00 w budynku Toruńskiego Centrum Caritas.

Aby zostać wolontariuszem wyślij e-mail na adres torunskiecentrum@caritas.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Parafialne Zespoły Caritas działają przy parafiach. Na terenie diecezji funkcjonuje 78 zespołów, które zgromadzają około 1000 stałych wolontariuszy. Głównym celem każdego Parafialnego Zespołu Caritas jest wspieranie charytatywnej misji Kościoła. Cele Parafialnych Zespołów Caritas:

  • mobilizacja charytatywna wspólnoty Ludu Bożego parafii do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo, i czyn,
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii,
  • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i tym, które mają trudności),
  • sprawowanie opieki nad charytatywnymi placówkami kościelnymi działającymi na terenie parafii, bądź też tworzenie takich placówek,
  • możliwość podjęcia współpracy z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej lub z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym.

W rejonie toruńskim istnieje 26 Parafialnych Zespołów Caritas.

Szkolne Koła Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii. Na terenie diecezji toruńskiej działają już 202 Szkolne Koła Caritas, które zrzeszają około 6000 wolontariuszy.

Opiekę nad każdym kołem sprawuje powołany przez dyrektora szkoły opiekun koła a także powołany przez Biskupa Diecezji asystent kościelny.