Aktualności

2017-02-17

Unieważnienie

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock jako zamawiający niniejszym unieważnia rozeznanie rynku na zakup materiałów arteterapeutycznych w ramach realizowanego projektu "Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych" mało precyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia, jak również problemami technicznymi związanymi z wysyłką informacji mailowych.

 

Dziękujemy za zainteresowanie. Jednocześnie zapraszamy do składania ofert na ponowione ogłoszenie na ww. zadanie.