Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie

Blizno
87-222 Książki
tel. (056) 688 68 85

W Ośrodku tym prowadzone są programy:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej jest przeznaczony dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego.