Oferty pracy

Prosimy składać CV wg poniższego wzorca: Wzór Curriculum Vitae.doc

2014-09-01

Socjoterapeuta

Toruńskie Centrum Caritas w ramach realizacji projektu pn. Rodzina bez przemocy finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zatrudni na umowę zlecenie socjoterapeutę.
Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunkach: socjoterapia lub pedagogika, psychologia (ukończony kurs socjoterapii),
  • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, w tym pochodzącymi z rodzin, w których występuje przemoc domowa.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie życiorysu do 01.09.2014.