Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017-2018
Dystrybucja

2017-11-07

Uwaga


 
UWAGA
Toruńskie Centrum Caritas przystąpiło do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.
Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 trwa od 08.2017 do 05.2018r.
 
Dnia 18 września 2017 r. Caritas Diecezji w Przysieku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów i koordynatorów Podprogramu 2017.
 
 
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
 
 
Zestaw na Podprogram 2017  artykułów spożywczych obejmuje:
 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
  •  powidła śliwkowe 1,5 kg,
  • makaron jajeczny 4,5 kg,
  • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 •  szynka drobiowa 3 kg,
 •  szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 •  pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 •  filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l.
 
Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
 
 
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw
  i wykorzystania artykułów spożywczych, 
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
 
[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).