Aktualności

2016-01-28

Zakończenie projektu Szansa na lepsze jutro

 

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-090/13-00

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

 

W kolejnym etapie realizacji projektu tj. w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2015 roku w ramach zadania numer 4: 29 uczestników kontynuowało oraz zakończyło staże zawodowe jako pomoc kuchenna, pracownik robót wykończeniowych, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, spawacz, florysta oraz pracownik ochrony. Dodatkowo jedna osoba w tym okresie rozpoczęła oraz zakończyła 3-miesięczny staż zawodowy w zawodzie pomocy kuchennej. Na podstawie zgody wyrażonej przez instytucję pośredniczącą drugiego stopnia oraz w porozumieniu z pracodawcami i stażystami został przedłużony okres odbywania stażu dla 13 beneficjentów odbywających staż w zawodzie pomocy kuchennej, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz w zawodzie florysty.

Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwali opiekunowie stażu, którzy mieli bezpośredni kontakt ze stażystami oraz Pracodawcami.