Aktualności

strona 5 z 23 POPRZEDNIA 2 3 4 5 6 7 8 9 NASTĘPNA
2019-04-18

Informacja

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dnia 29.04.2019 r. w godzinach od 08:00 do 14:00, organizuje warsztaty dotyczące Edukacji...
2019-04-15

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań towarzyszących

2019-04-15

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań towarzyszących

2019-04-15

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań towarzyszacych

2019-04-12

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB CHORYCH

Toruńskie Centrum Caritas w 2018 roku, zgodnie z umową nr UM_SE.616.1.178.2018 z dnia 15.03.2018 roku, realizuje program „Poprawa jakości życia osób chorych”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie, którego adresatami są osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, uzależnione, chore, ofiary...
2019-04-12

WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI

Toruńskie Centrum Caritas w 2019 roku zgodnie z umową nr UM_SE.616.1.030.2019 z dnia 19.03.2019 roku realizuje program „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2019-04-12

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I ICH OTOCZENIA

Toruńskie Centrum Caritas w 2019 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/Al./2019), realizuje program, którego celem jest pomoc osobom, które doświadczają problemu uzależnienia od alkoholu lub uzależnień krzyżowych (alkoholizm i narkomania) i dodatkowo skutkują problemem bezdomności, bądź są jego przyczyną oraz wsparcie rodzin,...
2019-03-15

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań towarzyszacych

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań towarzyszących
2019-03-06

Warsztaty ekonomiczne dotyczące budżetu domowego

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym...
2019-03-01

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI MARZEC 2019

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu będzie wydawać, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, paczki żywnościowe dla potrzebujących zakwalifikowanych przez:
strona 5 z 23 POPRZEDNIA 2 3 4 5 6 7 8 9 NASTĘPNA