Aktualności

strona 2 z 15 POPRZEDNIA 1 2 3 4 5 6 NASTĘPNA
2019-04-12

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB CHORYCH

Toruńskie Centrum Caritas w 2018 roku, zgodnie z umową nr UM_SE.616.1.178.2018 z dnia 15.03.2018 roku, realizuje program „Poprawa jakości życia osób chorych”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie, którego adresatami są osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, uzależnione, chore, ofiary...
2019-04-12

WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI

Toruńskie Centrum Caritas w 2019 roku zgodnie z umową nr UM_SE.616.1.030.2019 z dnia 19.03.2019 roku realizuje program „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2019-04-12

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I ICH OTOCZENIA

Toruńskie Centrum Caritas w 2019 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/Al./2019), realizuje program, którego celem jest pomoc osobom, które doświadczają problemu uzależnienia od alkoholu lub uzależnień krzyżowych (alkoholizm i narkomania) i dodatkowo skutkują problemem bezdomności, bądź są jego przyczyną oraz wsparcie rodzin,...
2018-10-02

„CHCĘ I POTRAFIĘ” – ostatnie półrocze realizacji 3-letniego projektu

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum „CARITAS” realizowany jest kolejny i ostatni moduł profilaktyczno-edukacyjnego projektu pod wspólną nazwą „Chcę i potrafię” - współfinansowanego przez GMINĘ MIASTA TORUŃ.
2018-10-01

Zbliża się trzecia edycja programu Żółty Talerz

2 390 000 wydanych posiłków, 12 225 smacznie i zdrowo jedzących dzieci w 304 stołówkach i świetlicach w Polsce – to najkrótsze podsumowanie pierwszych dwóch edycji programu Żółty Talerz.
2018-09-14

Mamy Dom dla toruńskich Seniorów

Dnia 1 sierpnia 2018, staraniem Caritas Diecezji Toruńskiej oraz władz lokalnych, w Toruńskim Centrum „Caritas” przy ul. Szosa Bydgoska 1a rozpoczął działalność nowy i bardzo potrzebny w mieście DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW.
2018-09-06

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Niniejsze postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz bezstronności i obiektywności.
2018-08-01

DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2018 r., przy Toruńskie Centrum „Caritas” został otwarty DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW.
2018-06-25

DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2018 r., Toruńskie Centrum „Caritas” otwiera DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW.
2018-04-18

ZMIANA DYREKTORA

W związku z nominacją ks. Artura Szymczyka na Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, z dniem 1 kwietnia 2018 roku Dyrektorem Toruńskiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej została siostra Agnieszka Kroll ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.
strona 2 z 15 POPRZEDNIA 1 2 3 4 5 6 NASTĘPNA