Aktualności

strona 6 z 14 POPRZEDNIA 3 4 5 6 7 8 9 10 NASTĘPNA
2016-09-26

ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock realizująca wraz z partnerem - Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej projekt finansowany z EFS pn. Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych upublicznia ofertę w ramach Zasady konkurencyjności w zakresie wykonania niżej wymienionych prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń...
2016-09-14

PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI. WZMOCNIENIE I USPRAWNIENIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA, I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH.

Toruńskie Centrum Caritas w okresie od 12.09.2016 do 31.12.2016 roku, w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” realizuje zadanie, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezdomności poprzez zabezpieczenie 40 osób przebywających na terenie gminy miasta...
2016-09-12

Wybór oferenta

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru specjalisty świadczącego usługi rehabilitacji dla osób niesamodzielnych w ramach realizacji projektu pn. Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych
2016-08-25

W trosce o SENIORÓW

Toruńskie Centrum Caritas im. Bł. Marii Karłowskiej w terminie czerwiec – grudzień 2016 roku realizuje projekt finansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 201-2020, którego celem jest zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz kondycji zdrowotnej, w tym psychicznej 48 osób powyżej 60 roku życia z...
2016-08-24

Spotkanie w sprawie PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2016

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
2016-08-22

Zapytanie ofertowe

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach upublicznienia oferty w ramach Zasady konkurencyjności zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu...
2016-07-11

Ognisko Wychowawcze w Chełmży ma już 5 lat !

Dzień 24 czerwca 2016 był dla dzieci z Ogniska Wychowawczego TC „Caritas” w Chełmży dniem szczególnej radości. Oto kończył się piąty rok działalności naszej świetlicy i kolejny rok szkolnych obowiązków, a zaczynały upragnione wakacje!
2016-07-11

WYCIECZKĄ DO SKŁUDZEWA DZIECI POWITAŁY WAKACJE 2016 !

Dzień 27 czerwca 2016 na długo pozostanie w pamięci podopiecznych Ogniska Wychowawczego przy Toruńskim Centrum „Caritas”. Dzięki uprzejmości jednej z Toruńskich fundacji, ponad 20-osobowa grupa dzieci pod opieką kadry wyjechała na wycieczkę do Skłudzewa. Głównym celem wyjazdu była rekreacja i udział w warsztatach plastycznych.
2016-03-30

„KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU CHOREGO”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.092.2016 z dnia 27.04.2016 roku realizuje program „Kompleksowa pielęgniarska opieka długoterminowa w domu chorego”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2016-03-22

„KOMPLEKSOWY PROGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH I DŁUGOFALOWYCH WOBEC OSÓB Z SEKTORA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO BĄDŹ TYM WYKLUCZENIEM ZAGOŻONYCH”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/AL./2016), realizuje program skierowany do osób wywodzących się z sektora wykluczenia społecznego tzn. osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, borykających się ze skrajnym ubóstwem a przy tym często z chorobą i niepełnosprawnością, wśród których są również...
strona 6 z 14 POPRZEDNIA 3 4 5 6 7 8 9 10 NASTĘPNA