Aktualności

strona 6 z 14 POPRZEDNIA 3 4 5 6 7 8 9 10 NASTĘPNA
2016-10-17

Wybór specjalisty

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru specjalisty prowadzącego w projekcie pn. Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych
2016-10-13

wybór oferenta

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru firmy wykonującej prace remontowo –adaptacyjne w projekcie pn. Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 (Roboty...
2016-09-27

Zapytanie ofertowe

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach upublicznienia oferty w ramach Zasady konkurencyjności zaprasza do składania ofert przy realizacji projektu pn. „Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata...
2016-09-26

Program żywienia dzieci Kulczyk Foundation pn. „Żółty talerz”

1 września br. Caritas Diecezji Toruńskiej przystąpiło do realizacji inwestycji społecznej mającej na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pn. „Żółty talerz”. Jest to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Polskim Czerwonym...
2016-09-26

ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock realizująca wraz z partnerem - Toruńskim Centrum Caritas im Bł. Marii Karłowskiej projekt finansowany z EFS pn. Ośrodek wsparcia - Dzienny dom dla osób niesamodzielnych upublicznia ofertę w ramach Zasady konkurencyjności w zakresie wykonania niżej wymienionych prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń...
2016-09-14

PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI. WZMOCNIENIE I USPRAWNIENIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA, I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH.

Toruńskie Centrum Caritas w okresie od 12.09.2016 do 31.12.2016 roku, w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” realizuje zadanie, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezdomności poprzez zabezpieczenie 40 osób przebywających na terenie gminy miasta...
2016-09-12

Wybór oferenta

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru specjalisty świadczącego usługi rehabilitacji dla osób niesamodzielnych w ramach realizacji projektu pn. Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych
2016-08-25

W trosce o SENIORÓW

Toruńskie Centrum Caritas im. Bł. Marii Karłowskiej w terminie czerwiec – grudzień 2016 roku realizuje projekt finansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 201-2020, którego celem jest zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz kondycji zdrowotnej, w tym psychicznej 48 osób powyżej 60 roku życia z...
2016-08-24

Spotkanie w sprawie PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2016

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
2016-08-22

Zapytanie ofertowe

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach upublicznienia oferty w ramach Zasady konkurencyjności zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Ośrodek wsparcia – Dzienny dom dla osób niesamodzielnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu...
strona 6 z 14 POPRZEDNIA 3 4 5 6 7 8 9 10 NASTĘPNA