Aktualności

strona 7 z 14 POPRZEDNIA 4 5 6 7 8 9 10 11 NASTĘPNA
2016-07-11

Ognisko Wychowawcze w Chełmży ma już 5 lat !

Dzień 24 czerwca 2016 był dla dzieci z Ogniska Wychowawczego TC „Caritas” w Chełmży dniem szczególnej radości. Oto kończył się piąty rok działalności naszej świetlicy i kolejny rok szkolnych obowiązków, a zaczynały upragnione wakacje!
2016-07-11

WYCIECZKĄ DO SKŁUDZEWA DZIECI POWITAŁY WAKACJE 2016 !

Dzień 27 czerwca 2016 na długo pozostanie w pamięci podopiecznych Ogniska Wychowawczego przy Toruńskim Centrum „Caritas”. Dzięki uprzejmości jednej z Toruńskich fundacji, ponad 20-osobowa grupa dzieci pod opieką kadry wyjechała na wycieczkę do Skłudzewa. Głównym celem wyjazdu była rekreacja i udział w warsztatach plastycznych.
2016-03-30

„KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU CHOREGO”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.092.2016 z dnia 27.04.2016 roku realizuje program „Kompleksowa pielęgniarska opieka długoterminowa w domu chorego”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2016-03-22

„KOMPLEKSOWY PROGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH I DŁUGOFALOWYCH WOBEC OSÓB Z SEKTORA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO BĄDŹ TYM WYKLUCZENIEM ZAGOŻONYCH”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/AL./2016), realizuje program skierowany do osób wywodzących się z sektora wykluczenia społecznego tzn. osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, borykających się ze skrajnym ubóstwem a przy tym często z chorobą i niepełnosprawnością, wśród których są również...
2016-03-22

Życie zaczyna się po 60-tce

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń, realizuje program, którego głównym celem jest aktywizacja i integracja osób po 60 roku życia, zamieszkałych w Toruniu, mająca na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się, poprzez aktywność społeczną, polegającą na zwiększeniu udziału...
2016-03-11

Projekt pn „CHCĘ I POTRAFIĘ”

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum „Caritas” realizowany jest kolejny projekt w ramach zadania publicznego o nazwie „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”.
2016-01-28

Zakończenie projektu Szansa na lepsze jutro

W kolejnym etapie realizacji projektu tj. w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2015 roku w ramach zadania numer 4:
2015-11-30

Projekt „ZAMIEŃ ZŁOŚĆ NA RADOŚĆ” - cd

W Ognisku Wychowawczym przy TC „Caritas” w drugiej połowie roku 2015 kontynuowany jest rozpoczęty w lutym br. projekt profilaktyczno -edukacyjny o nazwie „Zamień złość na radość”, którego beneficjentami są dzieci i młodzież szkolna z rodzin wymagających wsparcia. Cały projekt współfinansowany jest przez GMINĘ MIASTA TORUŃ.
2015-11-10

Caritas odlicza czas do Światowych Dni Młodzieży

Od 2014 roku trwają w diecezji toruńskiej przygotowania do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w lipcu 2016 r. W przygotowania od początku czynnie włączają się księża reprezentujący Caritas naszej diecezji, ponieważ motto ŚDM „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) ściśle wiąże się z misją Caritas.
2015-10-30

Co słychać w projekcie ,,SZANSA NA LEPSZE JUTRO"

W kolejnym etapie realizacji projektu tj. w okresie od 01.07.2015 do 30.09.2015 roku w ramach zadania:
strona 7 z 14 POPRZEDNIA 4 5 6 7 8 9 10 11 NASTĘPNA