Aktualności

strona 8 z 14 POPRZEDNIA 5 6 7 8 9 10 11 12 NASTĘPNA
2015-07-28

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” - cd

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-090/13-00
2015-07-07

Ognisko Wychowawcze Toruńskiego Centrum Caritas w Chełmży

Najmłodsze Ognisko Wychowawcze powołane na terenie Caritas Diecezji Toruńskiej zakończyło już czwarty rok swojej działalności !
2015-06-30

INWESTUJEMY W ZDROWIE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Przez 10 ostatnich miesięcy w Ognisku Wychowawczym przy TC Caritas realizowaliśmy projekt prozdrowotny, którego adresatami były dzieci (podopieczni naszej placówki) oraz ich rodzice (zdjęcia pochodzą ze spotkania podsumowującego realizację Projektu).
2015-06-29

KOMPLEKSOWE WSPARCIE TORUŃSKICH SENIORÓW

Toruńskie Centrum Caritas zgodnie z umową nr 7/2015 z dnia 28 maja 2015r. z Wojewodą Kujawsko Pomorskim realizuje zadanie: Kompleksowe wsparcie toruńskich seniorów. Ma ono na celu szeroko rozumiane wsparcie 36 osób po 60 roku życia z terenu miasta Torunia.
2015-05-20

Informacja dotycząca działań w zakresie dystrybucji żywności w ramach programu- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2014

Toruńskie Centrum Caritas w terminie 01.12.2014 do 28.02.2015 wzięło udział w dystrybucji artykułów spożywczych. Działania były sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
2015-05-18

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2015/26/4 z dnia 20.04.2015r.
2015-05-15

Program SKRZYDŁA

Toruńskie Centrum Caritas zgodnie z Umową 174/2014/CP prowadzi w okresie od 15.08.2014 do 30.06.2015 program pomocowy Caritas Polska ,, Skrzydła".
2015-04-28

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB CHORYCH

Toruńskie Centrum Caritas w 2015 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.143.2015 z dnia 30.03.2015 roku realizuje program „Poprawa jakości życia osób chorych”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2015-04-27

„SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, co słychać w projekcie

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-090/13-00
2015-04-27

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH, ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Toruńskie Centrum Caritas realizuje w 2015 roku kolejny program, dofinansowany przez Gminę Miasta Torunia (umowa 15/Al./2015), ukierunkowany na pomoc osobom z kręgu wykluczenia społecznego, w szczególności bezdomnym i zagrożonym bezdomnością borykającym się z problemem uzależnień, przemocą domową, bezrobociem, jak również chorobą i...
strona 8 z 14 POPRZEDNIA 5 6 7 8 9 10 11 12 NASTĘPNA